Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

ZAMÓWIENIAZAPYTANIE O CENĘDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Artykuły biurowe – wyszczególnienie wg załączonego formularza.

W przypadku udzielenia zamówienia bezpłatna dostawa do siedziby zamawiającego.

ZAPYTANIE CENOWE

FORMULARZ OFEROWYZAPYTANIE O CENĘ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie podstawowych badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników – wyszczególnienie wg załączonego formularza.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Poradnictwo i pomoc pedagogiczna dla beneficjentów MOPS w Bochni  świadczone w siedzibie MOPS oraz bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. Dojazd we własnym zakresie.

Łączna, szacowana liczba godzin zegarowych do zrealizowania w ramach zadania wynosi 312. Zamawiający w stosunku do ilości w/w godzin usług zastrzega, że w przypadku gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin. 

 

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pielęgniarkę psychiatryczną.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONY​ZAPYTANIE O CENĘ  - PRAWNIK II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

a) Poradnictwo i pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej.

b) Poradnictwo i pomoc prawna dla pracowników MOPS wykonujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Łączna, szacowana liczba godzin zegarowych do zrealizowania w ramach zadania wynosi 104. Zamawiający w stosunku do ilości w/w godzin usług zastrzega, że w przypadku gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin. 

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONY​ZAPYTANIE O CENĘ -PRAWNIK I

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

a) Poradnictwo i pomoc prawna dla klientów MOPS w Bochni.

b) Poradnictwo i pomoc prawna dla pracowników MOPS wykonujących zadania w obszarze pomocy społecznej.

Łączna, szacowana liczba godzin zegarowych do zrealizowania w ramach zadania wynosi 208. Zamawiający w stosunku do ilości w/w godzin usług zastrzega, że w przypadku gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin. 

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia: 

PSYCHOLOG II

Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla beneficjentów MOPS w Bochni  świadczone w siedzibie MOPS, a w uzasadnionych przypadkach także w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. Dojazd we własnym zakresie.

Łączna, szacowana liczba godzin zegarowych do zrealizowania w ramach zadania wynosi 208. Zamawiający w stosunku do ilości w/w godzin usług zastrzega, że w przypadku gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin. 

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ  TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONY 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług psychologa tj.:

- konsultacje, poradnictwo oraz indywidualne rozmowy terapeutyczne z osobami z rodzin dotkniętych przemocą oraz innymi osobami z trudnościami funkcjonowania,

- konsultacje dla pracowników socjalnych i innych osób pracujących z osobami uwikłanymi
w przemoc domową i inne sytuacje trudne.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Pełnienie zadań terapeuty uzależnień tj. wykonywanie czynności:

- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych oraz indywidualne rozmowy terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi oraz osobami dotkniętymi przemocą w Miejskim Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, który mieści się przy Rynku 1 w Bochni.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni oraz pełnienie roli administratora systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni.

ZAPYTANIE CENOWEFORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ  RÓWNIEŻ W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ 2

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Urządzenia komputerowe – wyszczególnienie wg załączonego formularza.

W przypadku udzielenia zamówienia bezpłatna dostawa do siedziby zamawiającego.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYZAPYTANIE O CENĘ 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Urządzenia komputerowe – wyszczególnienie wg załączonego formularza.

W przypadku udzielenia zamówienia bezpłatna dostawa do siedziby zamawiającego.

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH NA DOLE STRONYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września  2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 tej ustawy.  

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Poradnictwo i pomoc prawna dla klientów MOPS w Bochni

2.Poradnictwo i pomoc prawna dla pracowników MOPS wykonujących zadania w obszarze pomocy społecznej

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września  2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 tej ustawy.  

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Poradnictwo i pomoc pedagogiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w siedzibie MOPS oraz praca bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. Dojazd we własnym zakresie.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.  

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pielęgniarkę psychiatryczną.

Specjalistyczne usługi mają być świadczone na rzecz 45-letniego mężczyzny z lekkim upośledzeniem umysłowym w ilości 4 godz. tygodniowo. W/w usługi będą udzielane w miejscu zamieszkania. 

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług psychologa tj.

-

Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w siedzibie MOPS.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług pedagoga tj.

 

Poradnictwo i pomoc pedagogiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w siedzibie MOPS.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWY DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Pełnienie zadań terapeuty uzależnień tj. wykonywanie czynności:

- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych oraz indywidualne rozmowy terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi oraz osobami dotkniętymi przemocą w Miejskim Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, który mieści się przy Rynku 1 w Bochni.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług psychologa tj.

- konsultacje, poradnictwo oraz indywidualne rozmowy terapeutyczne z osobami z rodzin dotkniętych przemocą oraz innymi osobami z trudnościami funkcjonowania,

- konsultacje dla pracowników socjalnych i innych osób pracujących z osobami uwikłanymi
w przemoc domową i inne sytuacje trudne.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września  2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w siedzibie MOPS.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy. 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie pomocy prawnej dla osób dotkniętych przemocą, które są mieszkańcami miasta Bochnia oraz dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS w Bochni oraz dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi*/roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września  2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Poradnictwo i pomoc pedagogiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w siedzibie MOPS.

ZAPYTANIE O CENĘ I FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji  na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 130 000  złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo  zamówień  publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy 

Określenie przedmiotu zamówienia:

USŁUGI INFORMATYCZNE

ZAPYTANIE O CENĘ

FRMULARZ CENOWY

PROJEKT UMOWYZarządzenie nr 339/22 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2023 w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

LINK DO OGŁOSZENIA NA STRONIE BIP URZĘDU MIASTA BOCHNIA


Zarządzenie nr 308/22 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 17 listopada 2022 r. OSO.0050.308.2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2023 w dziedzinie: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie nr 308/22 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 17 listopada 2022 r.

LINK DO OGŁOSZENIE NA STRONIE BIP URZĘDU MIASTA BOCHNIA

 ZAPYTANIE O CENĘ „Szkoła dla rodziców”

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie warsztatów/szkolenia dla rodziców „Szkoła dla rodziców”, których celem będzie m. in. rozwijanie prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikacji z dzieckiem i budowanie prawidłowych relacji rodzic – dziecko oraz doskonalenie technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo.

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ  ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.IV  ZAPYTANIE O CENĘ „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ  ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań o cenę świadczenia nastepujących usługi:


1. Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w ramach 5 godzin dyżuru w tygodniu w siedzibie MOPS.


2.

a)Poradnictwo i pomoc prawna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w ramach 2 godzin dyżuru w tygodniu w siedzibie MOPS.

b)Poradnictwo prawne dla pracowników MOPS wykonujących zadani w obszarze pomocy społecznej.


3. Poradnictwo i pomoc pedagogiczna dla klientów MOPS w Bochni nieobjętych pomocą w obszarze wspierania rodziny i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczone w ramach 3 godziny dyżuru w tygodniu w siedzibie MOPS.

  

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi : Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób wskazanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni.

Identyfikator postępowania 1238e756-b2fd-4597-ae16-7c80d3d851e6III  ZAPYTANIE O CENĘ „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ  ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.PONOWNE ZAPYTANIE O CENĘ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ  ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ  ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ I W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu integracji sensorycznej.

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa.

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga.

FORMULRZ CENOWY I ZAPYTANIE O CENĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWY

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - powiązania kapitałowe

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHUNIEWAŻNIENIE KONKURSU Z POWODU BRAKU OFERT

Zarządzenie nr 67/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2020 r. OSO.0050.167.2020 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2020 w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie nr 67/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2020 r. OSO.0050.167.2020 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2020 w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ -powiązania kapitałowe

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ - Wzór umowy wraz z zalącznikami

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odnośnik do publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

 


 


I N F O R M A C J A   O   W Y N I K U   P O S T Ę P O W A N I A


Przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

                    w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r.

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARYNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY

 

LINK DO STRONY BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zapraszamy do skladania ofert w ramach otwartego konkurs w dziedzinie : pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2018 pn.: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym. 

Poniżej znajdziecie Państwo link do zarządzenia i załączników:

https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,1435584,zarzadzenie-nr-10218-burmistrza-miasta-bochnia-z-dnia-30-marca-2018-r-oso00501022018-w-sprawie-oglos.html


Informacja o wyniku postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochnia w 2018 roku.

Szczegóły dostepne są tutaj.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie od 1 luty 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1f0929d4-077b-4c49-a68d-6a1a000cebc0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

SIWZ »

FORMULARZ OFERTY »

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU »

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA »

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ »

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG »

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO »

WZÓR UMOWY »


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu - czeladnik w zawodzie: "Betoniarz - zbrojarz" kod 711402 w wymiarze minimum 220 godzin dla 1 osoby wraz z opłaceniem wstępnego badania lekarskiego oraz opłaceniem zewnętrznego egzaminu czeladniczego w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu - czeladnik w zawodzie: "Florystka" kod 343203 w wymiarze minimum 220 godzin dla 1 osoby wraz z opłaceniem wstępnego badania lekarskiego oraz opłaceniem zewnętrznego egzaminu czeladniczego, w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego "Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i programu do fakturowania" w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.
Okres realizacji od IX 2017r. do XII 2017r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz włoskiego w ramach projektu "Aktywni razem w społeczeństwie i narynku pracy".

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.08.2017r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

A) Laptop

B) Pakiet Microsoft Office – Home and Business 2016

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2017 r.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 23.02.2017 r.

Szczegóły, czytaj tutaj.


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  • 5 – cio dniowy pobyt (4 doby hotelowe) 33 osoby (19 osób dorosłych i 14 – ro dzieci w wieku od 3 do 17 lat pod opieką rodziców, w tym 2 animatorów i osoba prowadząca zajęcia). Zamawiający zastrzega, że liczba osób ostatecznie uczestniczących w wyjeździe może być mniejsza.
  • Nieograniczony dostęp do sali szkoleniowej dla 30 osób.
  • Lokalizacja ośrodka w centrum Zakopanego.
  • Trzy posiłki dziennie (dzień 1 – obiad i kolacja i dzień 5 – śniadanie i obiad).
  • Dostęp do infrastruktury rekreacyjnej Ośrodka w cenie.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.04.2017 r.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 24.07.2017 do 28.04.5017 r.

4. FORMULARZ OFERTY

Szczegóły, czytaj tutaj.


 

AKTUALNOŚCI:

MOPS W BOCHNI OGŁASZA PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Utworzono dnia 03.12.2018
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r. Szczegółowe informację znajdą Państwo z...
czytaj dalej... na temat: MOPS W BOCHNI OGŁASZA PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny