Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

ZAMÓWIENIADyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWY

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni ponownie zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprasza do złożenia propozycji na wykonanie usługi:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o której mowa w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”ZAPYTANIE O CENĘ

FORMULARZ CENOWYINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYINFORMACJA Z OTWARCIA OFERTOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - powiązania kapitałowe

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHUNIEWAŻNIENIE KONKURSU Z POWODU BRAKU OFERT

Zarządzenie nr 67/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2020 r. OSO.0050.167.2020 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2020 w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie nr 67/20 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 czerwca 2020 r. OSO.0050.167.2020 w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2020 w dziedzinie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ -powiązania kapitałowe

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ - Wzór umowy wraz z zalącznikami

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odnośnik do publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

 


 


I N F O R M A C J A   O   W Y N I K U   P O S T Ę P O W A N I A


Przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

                    w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r.

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARYNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY

 

LINK DO STRONY BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zapraszamy do skladania ofert w ramach otwartego konkurs w dziedzinie : pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Bochnia w roku 2018 pn.: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym. 

Poniżej znajdziecie Państwo link do zarządzenia i załączników:

https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,1435584,zarzadzenie-nr-10218-burmistrza-miasta-bochnia-z-dnia-30-marca-2018-r-oso00501022018-w-sprawie-oglos.html


Informacja o wyniku postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochnia w 2018 roku.

Szczegóły dostepne są tutaj.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie od 1 luty 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1f0929d4-077b-4c49-a68d-6a1a000cebc0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

SIWZ »

FORMULARZ OFERTY »

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU »

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA »

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ »

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG »

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO »

WZÓR UMOWY »


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERTZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu - czeladnik w zawodzie: "Betoniarz - zbrojarz" kod 711402 w wymiarze minimum 220 godzin dla 1 osoby wraz z opłaceniem wstępnego badania lekarskiego oraz opłaceniem zewnętrznego egzaminu czeladniczego w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu - czeladnik w zawodzie: "Florystka" kod 343203 w wymiarze minimum 220 godzin dla 1 osoby wraz z opłaceniem wstępnego badania lekarskiego oraz opłaceniem zewnętrznego egzaminu czeladniczego, w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego "Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i programu do fakturowania" w ramach aktywizacji zawodowej, realizowanego w ramach projektu pt. ”Aktywni razem - w społeczeństwie i na rynku pracy” nr RPMP.09.01.01-12-0185/16. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo oraz skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do realizacji kontraktu socjalnego, zamieszkujące Miasto Bochnia.
Okres realizacji od IX 2017r. do XII 2017r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz włoskiego w ramach projektu "Aktywni razem w społeczeństwie i narynku pracy".

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.08.2017r.

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

A) Laptop

B) Pakiet Microsoft Office – Home and Business 2016

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2017 r.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 23.02.2017 r.

Szczegóły, czytaj tutaj.


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  • 5 – cio dniowy pobyt (4 doby hotelowe) 33 osoby (19 osób dorosłych i 14 – ro dzieci w wieku od 3 do 17 lat pod opieką rodziców, w tym 2 animatorów i osoba prowadząca zajęcia). Zamawiający zastrzega, że liczba osób ostatecznie uczestniczących w wyjeździe może być mniejsza.
  • Nieograniczony dostęp do sali szkoleniowej dla 30 osób.
  • Lokalizacja ośrodka w centrum Zakopanego.
  • Trzy posiłki dziennie (dzień 1 – obiad i kolacja i dzień 5 – śniadanie i obiad).
  • Dostęp do infrastruktury rekreacyjnej Ośrodka w cenie.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.04.2017 r.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 24.07.2017 do 28.04.5017 r.

4. FORMULARZ OFERTY

Szczegóły, czytaj tutaj.


 

AKTUALNOŚCI:

MOPS W BOCHNI OGŁASZA PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Utworzono dnia 03.12.2018
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza przetarg na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019 r. Szczegółowe informację znajdą Państwo z...
czytaj dalej... na temat: MOPS W BOCHNI OGŁASZA PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny