Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPSWojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69.946 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

Wartość Dotacji 69 946,00 zł

Całkowita Wartość zadania 87 432,77 złWojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.889 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16.456 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny