Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

RODZINA 500 +

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 lutego online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie
    i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO ORGANU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA.


Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca polityki informacyjnej i struktury organizacyjnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych. CZYTAJ TUTAJ


 

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

 
 Przyznane świadczenie będzie wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku.

Dla ułatwienia kontaktu z Państwem, w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o wpisywanie we wniosku (choć nie jest to obowiązkowe) nr telefonu kontaktowego.


Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Tutaj znajduje się link do tekstu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


 

 

SPOTY PROMUJĄCE:

WAKACJE

CODZIENNE SPRAWY

MARZENIA

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny