Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej stara się zachęcać, szczególnie osoby młode do szeroko pojętej pomocy wolontaryjnej świadczonej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci mających trudności w nauce. Od 2007r. MOPS współpracuje z II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni, które to aktywnie włączyło się w szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży. Dzięki tej współpracy co roku do Ośrodka zgłasza się młodzież, która chce poświęcić swój wolny czas niosąc pomoc innym osobom. W roku 2013 nawiązaliśmy również współpracę z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

     Wolontariusze weszli do środowisk o zróżnicowanych potrzebach. Służą pomocą zarówno osobom starszym, dzieciom, jak i niepełnosprawnym. Wspomagają osoby samotnie mieszkające, nie mające najbliższej rodziny oraz możliwości uzyskania innych form wsparcia. Wolontariusze pomagają seniorom w robieniu drobnych zakupów, towarzyszą w spacerach, czy wyjściach do różnych instytucji, pielęgnują domowe zwierzęta, a przede wszystkim rozmawiają i aktywnie słuchają starszych osób, co często jest dla nich najbardziej istotną sprawą.

     Wolontariat działa także w obrębie pomocy w douczaniu dzieci. Pomaga to wyrównać poziom wiedzy dzieciom z trudnościami w nauce oraz z zaległościami w przerabianym materiale.

     Wolontariat jest również wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi, ich historii. Może być sposobem na samotność lub brak zajęcia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków a nawet przygotować się do przyszłej pracy. Może być też świetnym początkiem kariery zawodowej. Przede wszystkim jednak praca wolontaryjna uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Dając radość innym, sami emanujemy radością i nadajemy kolorytu otaczającej nas rzeczywistości, a wdzięczność wyrażająca się w uśmiechu osób, którym ofiarujemy pomoc jest bezcenna!

     Wolontariat dla większości wolontariuszy stał się nie tylko możliwością zagospodarowania wolnego czasu, ale przede wszystkim formą pomnażania życiowych doświadczeń i sposobem na samorealizację. Wolontariusze działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizują swoją pracę w oparciu o Kodeks Etyczny Wolontariusza, tak by ich pomoc miała jak najbardziej celowy charakter i była pracą poświęconą dobru ludzi, jak i własnemu rozwojowi wolontariusza.


KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

WOLONTARIUSZ POWINIEN:

  • być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom;
  • być przekonanym - nie oferuj swej, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz;
  • być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie “uderzaj” w innych;
  • przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz; może okazać się, że mają swoje uzasadnienie;
  • mówić otwarcie - pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz, nie pozwól by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy;
  • chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę,
  • stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o organizacji, w której pracujesz i o powierzonej pracy;
  • nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od ciebie oczekuje;
  • być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem, wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić, nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić;
  • działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Koordynatorem współpracy wolontaryjnej w naszym Ośrodku jest specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Mikulska-Kukla

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny