Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

"ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIE Z USTAWY „ZA ŻYCIEM” W KWOCIE 4000,00 PLNInformujemy, że rodzice dziecka żywo urodzonego  posiadający zaświadczenie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka ( w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 pln.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Rozpatrzone mogą być wnioski złożone w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Oznacza to, że również rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą zwrócić się o zasiłek w kwocie 4000,00 pln.

W każdym przypadku dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzór pomocniczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu, do pobrania TUTAJ.

O wypłatę przedstawionego wyżej zasiłku w MOPS w Bochni mogą starać się rodzice mieszkający w Bochni. Wnioski, do pobrania TUTAJ, można składać w pokoju nr 2, w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 14 w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.


Informujemy jednoczśnie, że rodzice dziecka chorego, z niepełnosprawnością moga uzyskać pomoc społeczną w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego, usług opiekuńczych i wsparcia świadczonego przez asystenta rodziny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  - 14 615 39-10.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów 14 615-39-12 lub 14 -615-39-14, odpowiemy również na pytania zadane drogą elektroniczną na adres mops@mopsbochnia.pl.


INFORMATOR MINISTERSTWA

INFORMATOR  - ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA

Link do rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2016000223401.pdf

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001860/U/D20161860Lj.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny