Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

PROJEKTY

 

Już od stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy rekrutację do projektu  
„Aktywni razem – w społeczeństwie i na rynku pracy", 
który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2021.

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku produkcyjnym, pozostajesz bez zatrudnienia, a twoja sytuacja sprawia, że trudno jest Ci wprowadzić pożądane zmiany w swoim życiu, możesz dołączyć do projektu, gdzie znajdziesz potrzebne wsparcie.

Pomoc zostanie dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb i może obejmować zajęcia obowiązkowe oraz dodatkowe:

 • Kursy, szkolenia, warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje społeczne, edukacyjne, rodzicielskie, zawodowe.
 • Doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe.
 • Grupy wsparcia, wspólne wyjścia kulturalno - integracyjne
 • Wspieranie uzupełnienia wykształcenia
 • Kursy informatyczne
 • Kursy zawodowe
 • Staż zawodowy
 • Stypendia szkoleniowe

Rekrutacja wyłoni 20 uczestników, którzy w przyjaznej atmosferze będą mieli możliwość odkryć i wzmocnić swój wewnętrzny potencjał, zdobyć nowe umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie.

Rynek pracy czeka na Ciebie, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc - „dajemy wędkę, a nie rybę” - pokażemy Ci jakie zawody są obecnie najbardziej potrzebne i pomożemy zdobyć niezbędne umiejętności, abyś stał/a  się pożądanym pracownikiem i czuł/a się swobodnie na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy ! przyjdź, zadzwoń, weź udział w rekrutacji.

 

Zespół merytoryczny projektu:

Koordynator Projektu: Ewelina Góral – Klub Integracji Społecznej
Asystent Projektu: Małgorzata Moskalik - Sekretariat
Pracownik socjalny, specjalista ds. rekrutacji: Andrzej Cisło - pok. nr 9

 


Już od stycznia 2019 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu  
„Aktywni razem – w społeczeństwie i na rynku pracy", 
który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku produkcyjnym, pozostajesz bez zatrudnienia, a twoja sytuacja sprawia, że trudno jest Ci wprowadzić pożądane zmiany w swoim życiu, możesz dołączyć do projektu, gdzie znajdziesz potrzebne wsparcie.

Pomoc zostanie dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb i może obejmować zajęcia obowiązkowe oraz dodatkowe:

 • Kursy, szkolenia, warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje społeczne, edukacyjne, rodzicielskie, zawodowe.
 • Doradztwo prawne, psychologiczne i zawodowe.
 • Grupy wsparcia, wspólne wyjścia kulturalno - integracyjne
 • Wspieranie uzupełnienia wykształcenia
 • Kursy informatyczne
 • Kursy zawodowe
 • Staż zawodowy
 • Stypendia szkoleniowe

Rekrutacja wyłoni 20 uczestników, którzy w przyjaznej atmosferze będą mieli możliwość odkryć                           i wzmocnić swój wewnętrzny potencjał, zdobyć nowe umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie.

Rynek pracy czeka na Ciebie, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc - „dajemy wędkę, a nie rybę” - pokażemy Ci jakie zawody są obecnie najbardziej potrzebne i pomożemy zdobyć niezbędne umiejętności, abyś stał/a  się pożądanym pracownikiem i czuł/a się swobodnie na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy już od początku stycznia 2019r., przyjdź, zadzwoń, weź udział w rekrutacji. Pamiętaj, że mamy ograniczoną liczbę miejsc !!!

Kontakt z nami: tutaj

Całkowita wartość projektu: 1.014,187,74

Wartość dofinansowania: 862.059,57

Wartość wkładu własnego: 152.128,17

 

Zespół merytoryczny projektu:

Koordynator Projektu: Ewelina Góral - pok. nr 10
Asystent Projektu: Małgorzata Moskalik - pok. nr 8
Pracownik socjalny, specjalista ds. rekrutacji: Andrzej Cisło - pok. nr 9

 

 

 

   

 


  30 czerwca 2015 r. bocheński MOPS zakończył realizację trwającego od 2008 r.  projektu pt. „POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI DZISIAJ, WYKORZYSTAJ JE JUTRO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet VII Promocja i integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób korzystających ze wsparcia MOPS. Przez cały okres trwania projektu skierowano wsparcie do ponad dwustu uczestników, w tym młodzieży w wieku 15-18 lat, osób borykających się z problemem ubóstwa, bezrobocia,  problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy bezradnością oraz do całych rodzin. Proponowane wsparcie modyfikowano tak aby najlepiej odpowiadało indywidualnym potrzebom uczestników. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące rodzaje wsparcie:

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA -  kursy informatyczne na różnych poziomach zaawansowania, kurs photoshop podstawowy i zaawansowany, kurs fryzjerski, kurs operatora koparki- ładowarki, kurs operatora wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej i programu do fakturowania, kurs księgowości komputerowej, kurs kosmetyczny, kurs florystyczny, kurs prawo jazdy kat. B, kurs sanitariusza szpitalnego, kurs opiekuna osób starszych, kurs barmana. Ponadto w ramach projektu zorganizowano kurs języka polskiego dla uczestniczki romskiego pochodzenia.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - treningi kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo psychologiczne, poradnictwo prawne, wsparcie asystent rodziny, szkoła dla rodziców.

AKTYWIZACJA  ZDROWOTNA - konsultacje pielęgniarki środowiskowej, badania medycyny pracy.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA - poradnictwo zawodowe i treningi aktywnego poszukiwania pracy.

Istotną częścią zrealizowanych działań projektowych była grupa wsparcia prowadzona przez pracownika socjalnego, mająca na celu ugruntowanie nabytych kompetencji zawodowych, edukacyjnych i społecznych uczestników, którzy najlepiej rokowali zrealizowanie przewidzianej dla nich ścieżki wsparcia. W ramach funkcjonowania grupy inicjowano wymianę doświadczeń życiowych, zawodowych, trenowano sposoby radzenia sobie ze stresem towarzyszącym pozostawaniu bez zatrudnienia, budowano bazę ofert pracy w oparciu o indywidualne działania uczestników, motywowano do kontynuacji edukacji i wspierano samorozwój. Spotkania grupy były okazją do nawiązania kontaktu z osobami, które borykają się z podobnymi problemami.

W każdym roku realizacji projektu uczestnicząca młodzież miała możliwość skorzystania z wakacyjnych wyjazdów integracyjno - szkoleniowych, a w ostatnim roku realizacji przedsięwzięcia z podobnego wyjazdu skorzystały samotne matki z dziećmi.

Działania zaproponowane w projekcie miały na celu wyposażyć jego uczestników w potrzebne umiejętności niezbędne do radzenia sobie z codziennymi trudnościami, rozszerzyć  przygotowanie zawodowe oraz podnieść zdolności samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz aktywność i motywację do samodzielnego jej poszukiwania.

Praca z osobami biorącymi udział w projekcie odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny. Zajęcia, które zostały zrealizowane wpłynęły na zmianę sposobu myślenia o sobie, własnych możliwościach oraz ułatwiły odszukanie dostępnego w środowisku życia wsparcia. Jest to niezwykle ważne dla każdego człowieka, a szczególnie dla osób korzystających z pomocy społecznej, które potrzebują  wzmocnienia i pobudzenia do tego, aby wyrwać się z kręgu swojej niemocy.

Dzięki projektowi równiez pracownicy socjalni Ośrodka mogli skorzystać ze wsparcia i wziąć udział w tzw. Grupie Rozwoju Zawodowego, której celem był rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych, a sam projekt stał się okazją do lepszego poznania osób będących beneficjentami tut. Ośrodka.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny