Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

O JEDNOSTCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni jest samodzielną jednostką organizacyjną

Gminy Miasta Bochnia wykonującą zadania określone przede wszystkim z:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
  • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start"
  • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych

 

Wsparcie oferowane przez Ośrodek jest adresowane do mieszkańców Miasta Bochnia.


KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor - mgr Norbert Paprota

Główny księgowy - Piotr Pagacz


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Działu - mgr Małgorzata Moskalik

tel. 14 615-39-25

Koordynator usług opiekuńczych - Dorota Wójcik

tel 14 615-39-19

pracownik socjalny - stanowisko administracyjne - mgr Joanna Kuc

tel. 14 615-39-29

PRACOWNICY SOCJALNI

Szczegółowe informacje dotyczące pracowników socjalnych, obsługiwanych przez nich terenów i danych kontaktowych znajdują się tutaj.


PERSONEL ADMINISTRACYJNY

starszy referent - mgr Anna Kapica

tel. 14 615-39-24

pracownik socjalny - obsługa sekretariatu - mgr Katarzyna Witek

tel. 14 615-39-10

referent - mgr Barbara Pakos-Klasa

tel. 14 615-39-24

pomoc administracyjna - mgr Edyta Stanisławczyk

tel. 14 615-39-24


SAMODZIELNA SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik sekcji - mgr Natalia Bachula

tel. 14 615-39-14, email: n.bachula@mopsbochnia.pl

podinspektor - mgr Agata Puchała

tel. 14 615-39-11, email: a.puchala@mopsbochnia.pl

inspektor - mgr Barbara Stachura

tel. 14 615-39-12, email: b.stachura@mopsbochnia.pl

pomoc administracyjma  - mgr Joanna Dąbek

tel. 14 615-39-13


ASYSTENCI RODZINY

tel. 14 615-39-10 (rozmowy łaczy sekretariat)

mgr Urszula Maj

mgr Ewelina Pudlik

mgr Katarzyna Tworzydło


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny