Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI (BI) MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI

 

1. Administrator Danych Osobowy (ADO)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

adres: ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia,

e-mail:mops@mopsbochnia.pl

tel.: (14) 615-39-10

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

adres: ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia

e-mail: iodmops@mopsbochnia.pl

3. Administrator Systemu Informatycznego (ASI)

adres: ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia                                                                                              

e-mail: asimops@mopsbochnia.pl

 

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, dalej jako „MOPS Bochnia” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników i współpracowników.  Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MOPS Bochnia względem podmiotu danych – czytaj

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w MOPS Bochnia”czytaj

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO – czytaj
  2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO - czytaj
  3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO - czytaj 
  4. Ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).– USTAWA WPROWADZAJĄCA RODO – czytaj.

   


 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny