Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWEREFUNDACJ PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R - PRZEDŁUŻENIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

 • do dnia 30-09-2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 • po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  WNIOSEKREFUNDACJ PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Ponadto warunkiem uzyskania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

– w jednoosobowym gospodarstwie domowym 2100 zł;
– w wieloosobowym gospodarstwie domowym 1500 zł na osobę w rodzinie.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 615 z późn. zm.).

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i kolejnych faktur za odbiór rzeczywisty paliwa gazowego (nie za prognozę opłat za gaz).

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku to:

 •  faktura VAT
 •  dowód  zapłaty.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

po zapłaceniu pierwszej faktury lub łącznie kilku kolejnych, dotyczacych roku 2023 w terminie do 29 lutego 2024 r., a w przypadku wniosków składanych po tej dacie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej faktury za rok 2023. 

ZAŁĄCZNIKI:

 • WNIOSEK
  Utworzono dnia 25.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • WNIOSEK 2023
  Utworzono dnia 18.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • RODO
  Utworzono dnia 18.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny