Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DODATEK OSŁONOWYDODATEK OSŁONOWY 2024 

Informujemy, że osoby zamieszkałe w mieście Bochnia mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni wnioski o dodatek osłonowy, mający rekompensować wzrosty cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022  nie przekracza 2100 zł i osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.).

Dodatek przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r.  

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego (wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

DRUK WNIOSKU

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Klimat i Środowiska.DODATEK OSŁONOWY 2022Informujemy, że osoby zamieszkałe w mieście Bochnia wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku do pobrania tutaj) lub
w wersji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł i osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020.

Wnioski można składać do 31.10.2022r.

Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, wnioski złożone od 01.02.2022r. (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy) będą wypłacane jednorazowo.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:

AKTUALNOŚCI:

WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY

Utworzono dnia 22.01.2024
Dostępne są już wnioski o dodatek osłonowy na rok 2024. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakladce DODATEK OSŁONOWY.  
czytaj dalej... na temat: WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny