Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Programu „Opieka 75+”

Programu „Opieka 75+”  

PROGRAM „OPIEKA 75+”

dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023 przyznał Gminie Miasta Bochnia dotację z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie.

Wartość dotacji wynosi: 120 546,00 zł.

Udział środków własnych wynosi: 80 364,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi: 200 910,00 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób
w wieku 75 lat i więcej poprzez:

l kontynuację usług dla osób korzystających z programu w 2022 r.;

l dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

l dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób
w wieku 75 lat i więcej.

 Dotacja w ramach Programu „Opieka 75+”

 

Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” przyznał Gminie Miasta Bochnia dotację z budżetu państwa w wysokości 61 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu
i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat
i więcej. Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych tą pomocą w roku 2021 jak
i uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały. Całkowity koszt zadania wynosi: 122 340,00 zł.Dotacja w ramach Programu „Opieka 75+”

 

Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” przyznał Gminie Miasta Bochnia dotację z budżetu państwa w wysokości 46.410 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy  polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat i więcej.  Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych tą pomocą w roku 2020 jak i uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Ósmego października 2021, w związku ze zmianą potrzeb po stronie gminy, podpisany został aneks do umowy dotyczącej realizacji ww. programu. Na jego podstawie kwota dofinasowania realizacji usług opiekuńczych dla mieszkańców Bochni w wieku 75 i więcej lat wyniesie 32.685 zł.

  

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny