Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

"MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Utworzono dnia 18.05.2022


"MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0" 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” na rok szkolny 2022/2023.

            Projekt oferuje możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy. Z pomocy mogą skorzystać również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

            Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest legalny. Dokumentem poświadczającym legalny pobyt będzie zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL

            Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od 13 maja 2022r. do 30 maja 2022r. do godziny 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony przed wyznaczonym terminem.

             

            Kompletnie wypełniony wniosek i podpisany własnoręcznie wraz z dołączonymi załącznikami należy przekazać:

  • Pocztą elektroniczną na adres Dziełu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) – skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz
    z załącznikami

 

  • Pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
    ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

 

  • Osobiście  - w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
    ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie, co do zasady, posiadanie przez rodzica statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022r.

 

Szczegółowe Informacje nt. Projektu oraz prowadzonego naboru można uzyskać:

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 676

W tym miesiącu: 2395

W poprzednim miesiącu: 3536

Wszystkich: 117935