Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Program "Opieka wytchnieniowa"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 131 580,00 ZŁ

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wartość dotacji to kwota 131.580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni informuje o pozyskaniu przez Gminę Bochnia środków finansowych w kwocie 131 580,00  na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Bochnia w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 131 580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, co ma umożliwić opiekunowi osoby niepełnosprawnej odpoczynek, możliwość załatwienia spraw itp.

Program jest realizowany przez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły Programu pod adresem: Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

-  osoby chcące skorzystać prosimy o kontakt

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego koniecznych do realizacji zadania w 2022 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Zapraszamy do kontaktu. Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r.

 

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 93 440,00 zł. (zmiana[i])

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 13 rodzinom, które złożyły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej MOPS w Bochni www.mopsbochnia.pl oraz zapoznanie się ze szczegółami Programu pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607014893.pdf

 


[i] W związku ze zmianą potrzeb w zakresie realizacji programu, na wniosek gminy, w dniu 23.09.2021 podpisano aneks do umowy jw., wg którego wysokość dotacji wynosi 81.200 zł, koszty obsługi 1.624 zł.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny