Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I).

 

Dofinansowanie - 44 800,00 zł

Całkowita wartość - 56 000,00 zł

Data podpisania umowy - maj 2024

 

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:

  • jest osobą pełnoletnią;
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

 

Sposób udzielania pomocy w ramach Modułu I programu wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich). 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny