Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
DOFINANSOWANIE: 425 136,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

-wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc

-czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych,

-wykonywaniu codziennych czynności

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

-poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Więcej wiadomości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

- zainteresowanych prosimy o kontaktPodjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego na uruchomienie w Bochni w 2022 r. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta to np. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspólne wyjściu z domu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ułatwienie korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzenia dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej itp.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. inne traktowane na równi z wymienionymi w lit. a i b.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni w terminie do 20 października br (środa) do godziny 11.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  i jednocześnie Państwa zgłoszenia ułatwią nam oszacowanie potrzeb i przygotowanie wniosku o dotację.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny