Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 22.06.2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

– zapraszamy do skorzystania z pomocy

Zachęcamy osoby niepełnosprawne mieszkające w Bochni do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów pomocy.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmujących w szczególności:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej
  i w czynnościach pielęgnacyjnych;
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Z pomocy skorzystać mogą:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • albo osoby z orzeczeniami równoważnymi  do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących podobne wsparcie.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która: 

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
  Przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zgłoszenie osób chcących skorzystać z programu przyjmowane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu  wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do zgłoszenia należy koniecznie dołączyć:

i dodatkowo, w razie gdy występują odpowiednie okoliczności, kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby niepełnosprawnej, mającej skorzystać ze wsparcia asystenta.  

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności od osoby mającej pełnić rolę asystenta  wymagane będzie:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni ul. Kolejowa 14.  Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 14 615 39 10.  Pełna treść Programu dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Ośrodka, pobrać TUTAJ lub  w zakładce dedykowanej programowi.

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 676

W tym miesiącu: 2396

W poprzednim miesiącu: 3536

Wszystkich: 117936