Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

NABÓR NA WOLNE MIEJSCA DO PROGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Utworzono dnia 24.06.2024

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - wolne miejsca

Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji wsparcia u niektórych osób z niepełnosprawnością możemy objąć kolejne osoby pomocą asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Jednocześnie z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników mogących skorzystać ze wsparcia asystenta do Programu zostaną przyjęte osoby z niepełnosprawnościami według następującej kolejności:

  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
  • Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)
  • Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

W przypadku osób posiadających orzeczenie o tym sam stopniu niepełnosprawności, w pierwszej kolejności do Programu przyjęte zostaną osoby samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, a następnie decydowała będzie kolejność wpływu karty zgłoszenia.

Osoby, które nie zostaną objęte wsparciem asystenta w pierwszym etapie rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku powstania możliwości objęcia wsparciem osoby z listy rezerwowej usługa zostanie skierowana do osoby wybranej zgodnie z ww. zasadami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, wystarczy kliknąć w ten link: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Treść Programu dostępna jest również w siedzibie MOPS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10)

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie Karty zgłoszenia do Programu w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami, w tym kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, do dnia 01.07.2024 r.

(prosimy o dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie każdego punktu zawartego w karcie zgłoszenia i w pozostałych dokumentach)

KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA  PONIŻEJ:

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA RODO (GMINA)

KLAUZULA RODO (MINISTERSTWO)

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 194

W poprzednim tygodniu: 276

W tym miesiącu: 470

W poprzednim miesiącu: 988

Wszystkich: 142274