Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłaty

Utworzono dnia 09.09.2022


DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłatySzanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków.

Jednocześnie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w Sejmie procedowane są zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

- w prowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

- wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

- uwzględnia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralne ewidencja emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu. 

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Zapewnimy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

 Dodatek węglowy - zmianySzanowni Państwo,

w nawiązaniu do procedowanych zmian przepisów prawa dotyczących przyznawania dodatku węglowego i ich interpretacji, informujemy, że w kontakcie z Państwem staramy się udzielać wyjaśnień jak najbardziej aktualnych w danej chwili. Prosimy o zrozumienie, że nie od pracowników Ośrodka zależą następujące później zmiany przepisów, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym.

Zachęcamy do śledzenia zmian zasad przyznawania dodatku na oficjalnych stronach organów państwa, w szczególności Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy. Według projektu zmiany ustawy o dodatku węglowym zmienione przepisy będą obejmować wszystkie złożone wnioski.  

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 100

W poprzednim tygodniu: 246

W tym miesiącu: 386

W poprzednim miesiącu: 944

Wszystkich: 141202