Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 13.01.2023

 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2023 usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Jego beneficjentami mogą być: 
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami. 
 
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że spełnienia przynajmniej jedn z ww. warunków. 
Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina (o ile uda się pozyskać pracownika z odpowiednim przygotowaniem).
 
Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami.  
 
Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPS na ul. Kolejowej 14 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach może ją również przesłać na wskazany adres. 
  
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA :
 
 
 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 100

W poprzednim tygodniu: 246

W tym miesiącu: 386

W poprzednim miesiącu: 944

Wszystkich: 141202