Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA


 

 


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”


 

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach żyjących  w niedostatku, osobom dorosłym, seniorom i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia
w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 PLN, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 PLN netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 323.352,00 PLN. Zaangażowanie środków Gminy Miasta Bochnia stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 404.190,00 PLN i wynosi 80.838 PLN. Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:


* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.
* dla dorosłych – posiłki wydawane w jadłodajni na terenie Miasta Bochnia.

Wnioski dot. pomocy w ramach programu można składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie do wyrzutni w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania takiego jak w pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Bochni.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny