Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności mopsbochnia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopsbochnia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
 • Niektóre dokumenty były załączane w postaci skanów przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 848).

Wyłączenia

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
 • Niektóre dokumenty były załączane w postaci skanów przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 848).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Pradel.
 • E-mail: j.pradel@mopsbochnia.pl
 • Telefon: 14 615 39 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

-  do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kolejowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia prowadzi pochyły chodnik a następnie podjazd, wzdłuż którego znajduje się barierka.

- na parterze przy wejściu znajduje się interkom, poprzez który interesanci mogą wezwać pracowników

- w budynku brak windy. Osoby z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą pokonanie schodów obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku; na parterze brak toalety

- schody w budynku oznaczone są kontrastową taśmą

- budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

- przed budynkiem znajduje ogólnodostępny parking, brak miejsc dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia:

- brak tłumacza języka migowego

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i toalety dla niepełnosprawnych


 


 


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny